Podstawowy kurs bezpieczeństwa w morskim przemyśle wydobywczym

 

 

Poznaj program kursu

Kurs jest przeznaczony dla osób, które po raz pierwszy podejmują pracę na wodzie w przemyśle wydobywczym.
Celem kursu jest uświadomienie kursantów n/t specyfiki zagrożeń występujących na urządzeniach offshore’owych łącznie z podróżą śmigłowcem.
KURS JEST ODNAWIALNY CO 4 LATA.
Kursanci muszą:

 

  • rozróżniać występujące niebezpieczeństwo
  • zademonstrować użycie odpowiednich środków ratunkowych łącznie z ewakuacją z tonącego śmigłowca
  • wykazać się umiejętnością poprawnego zastosowania środków gaśniczych.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1) Podstawowe zasady bezpieczeństwa: 4 Hrs

- przegląd instalacji i ogólne wiadomości

- zagrożenia

- zarządzanie bezpieczeństwem

- monitorowanie zagrożeń

- normy prawne

- praca i pobyt na instalacjach offshore’owych

- test

 

2) Bezpieczna podróż śmigłowcem i opuszczenie go w przypadku tonięcia: 6 Hrs

 

3) Przeżycie w wodzie i pierwsza pomoc medyczna: 6 Hrs

 

4) Walka z pożarem i samoratowanie: 4 Hrs

 

 

Szczegóły programu:

 

1) Podstawowe zasady bezpieczeństwa

a) przegląd instalacji i ogólne wiadomości:

- prace wydobywcze związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu

- poszukiwania złóż tych surowców pod dnem morskim

- typy instalacji oraz jednostek pływających

- ochrona środowiska

b) zagrożenia:

- definicje zagrożeń, ryzyko występowania, sposoby ich pomiaru

- statystyka wypadków

- wpływ wypadków na otaczające środowisko

- prawdopodobieństwo występowania zagrożeń

c) zarządzanie bezpieczeństwem:

- wielokrotne zabezpieczenia przed ryzykiem występowania zagrożeń:

bezpieczny system pracy

osobista odpowiedzialność

program monitorowani bezpieczeństwa

d) monitorowanie zagrożeń

- hierarchia kontroli

- określenie skali ryzyka przy użyciu sposobów jego pomiaru

- ocena ryzyka jako konsekwencji awarii

e) normy prawne:

- obowiązujące przepisy

- wymagania prawne

- odpowiedzialność prawna

- funkcja organizacji przemysłowych

- prowadzona dokumentacja

- hierarchia obowiązujących norm prawnych

- dyrektywy

- analizy powypadkowe

- obowiązki pracownika i pracodawcy

- instrukcje stanowiskowe

- rola lekarzy i inspektorów BHP

- stosowanie norm jakościowych nr: 14001

f) praca i pobyt na instalacjach offshore’owych

- normy zdrowotne

- polityka antyalkoholowa firmy

- posiadanie lekarstw:

raporty

dopuszczenie do pracy

podsumowanie informatyczne n/t instalacji

rola inspektora BHP

odpowiedzialność pracodawcy na linii: pracownik-pracodawca

warunki socjalne

wypoczynek

przebywanie z innymi członkami załogi

- procedury w pracy:

pozwolenie na wykonywanie czynności

ubranie ochronne

dbanie o bezpieczne stanowisko pracy

składanie odpadów

prawo do zatrzymania niebezpiecznej pracy

- zaangażowanie w bezpieczeństwo:

system obserwacji

szkolenia

alarmy

dodatkowe obowiązki

osobiste zaangażowanie

- komunikacja

- skuteczne raportowanie

- skaleczenia i choroby

 

2) Bezpieczna podróż śmigłowcem oraz opuszczanie go w przypadku tonięcia

a) instrukcja przed lotem

b) procedury przed wejściem na pokład śmigłowca:

- określenie czasu przelotu

- prawidłowe ubranie

- dokumenty

- zakazane przedmioty

- procedura „ boardingu ”

- bezpieczny „ boarding „

c) niebezpieczeństwa związane z lotem śmigłowca:

- warunki niecodzienne

- pożar

 

W warunkach lotu załoga sprawdza prawidłowe ubranie kamizelek ratunkowych oraz zapięcie pasów.

W przypadku niekontrolowanego lądowania na wodzie:

*część praktyczna zawiera następujące ćwiczenia:

- prawidłowe założenie kamizelek i użycie aparatu ucieczkowego

- 3 rodzaje awaryjnego lądowania:

gwałtowne uderzenie o lustro wody

tzw. „ ditching „ – obrót o 90°

tzw. „ ditching „ – obrót o 180°

- poprawne użycie obecnego sprawnego sprzętu (tratwy, kamizelki, środki

pirotechniczne)

- zasady przetrwania:

ewakuacja: przez drzwi, okno w 3 określonych wyżej przypadkach.

Przypadek 2 i 3 odbywa się na głębokości 2-3 m pod powierzchnią wody.

3) Przeżycie w wodzie i pierwsza pomoc

a) ewakuacja:

- rodzaje zagrożeń

- punkty zborne

- ucieczka

- podjęte działania przed i po ucieczce z instalacji

- organizacja SAR

- prawidłowy ubiór

- ratowanie przez śmigłowiec

- inne metody ratowania

b) pierwsza pomoc:

- struktura pierwszej pomocy medycznej

- przeglądy

- prawidłowe zachowanie się przy niesieniu pomocy

Ćwiczenia praktyczne zawierają :

ogłoszenie alarmu

bezpieczne dotarcie

użycie podstawowych narzędzi

ABC

CPR

4) Walka z pożarem i samoratowanie

- podstawowe przyczyny powstania pożaru

- „trójkąt ognia”

- środki gaśnicze

- instalacje gaśnicze

- podjęte działania

 

Część praktyczna zawiera:

Ogłoszenie alarmu, zlokalizowanie i użycie najbliższych przenośnych środków gaśniczych, ewakuację, korzystanie z ubrań ochronnych i innych środków(koce), przejście przez komorę dymową, techniki ewakuacji, użycie aparatów oddechowych i ucieczkowych.

 

Wymagania stawiane wykładowcom:

- doświadczenie w pilotowaniu śmigłowca

- ukończony kurs pedagogiczny IMO Model Course 6.09

 

Wymagania stawiane instruktorom:

- certyfikat nurka zawodowego

- świadectwo kierowania prac podwodnych

- świadectwo ratownika przedmedycznego

 

Wymagania stawiane sprzętowi:

Użyty sprzęt posiada odpowiednie certyfikaty upoważniające do pracy, jest pod ciągłą kontrolą osób wyznaczonych.

 

Używany sprzęt:

- tratwy pneumatyczne

- symulator śmigłowca

- ubrania lotnicze

- aparaty ucieczkowe

- zapasowy awaryjny sprzęt do oddychania pod wodą

- kamizelki ratunkowe

- gaśnice

- agregaty pianowe

- apteczka pierwszej pomocy

- ubranie ochrony termicznej

- instalacje gaśnicze

- sprzęt łączności

- manekiny

- ubranie robocze

- kamizelki dla gości

- symbole i oznaczenia obszaru ćwiczeń

- zestaw ratowniczy

- kombinezony ratunkowe

- materiały dydaktyczne (CBT)

- ręczniki

- pirotechnika

- dźwig

- ubrania nurków.

 
NAZWA SZKOLENIA

Podstawowy kurs bezpieczeństwa w morskim przemyśle wydobywczym

(BOSIET)

CENA SZKOLENIA

2800 PLN
Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń lub napisz, chętnie pomożemy!